Duurzaam Toerisme

Duurzaam Toerisme
 
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties hebben zich sinds 2003 in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief.
Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren.
 
U kunt onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma hieronder nalezen.
 
Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op www.anvr.nl.“
Voor meer algemene informatie verwijzen wij u graag naar www.google.nl, waar u met behulp van zoektermen veel meer over duurzaamheid tijdens reizen kunt vinden.
 
Informatie van ECPAT
“Wij steunen actief het ANVR en ECPAT- NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar”    
 
Milieubeleidsverklaring
Touroperators zijn in hoge mate afhankelijk van de bestemmingen (mens, cultuur, economie en milieu spelen daarbij een belangrijke rol). De aantrekkelijkheid van de bestemming is immers een belangrijk onderdeel van het toeristisch product.
De touroperator heeft een invloedrijke positie tussen de vraag- en aanbod-zijde van de sector. De daaruit voortvloeiende macht brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee ten opzichte van de bestemming! Aangezien DISCOVER Reizen avontuurlijke, actieve en verre reizen aanbiedt naar vaak extreem gevoelige bestemmingen weegt deze verantwoordelijkheid dubbel zwaar.
 
Voor de zorg voor het milieu en culturele en economische aspecten op de bestemming is de laatste jaren steeds meer aandacht en waardering ontstaan, zowel vanuit de branche als vanuit de klant.
DISCOVER Reizen hecht enorm aan het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten binnen het raamwerk van verantwoord ondernemen. Het voortbestaan van de reisbestemming in zijn bijzondere hoedanigheid hangt hier namelijk nauw mee samen.
 
Goede relaties en vertrouwen in lokale agenten, accommodatie-eigenaren en het gebruik van  lokale begeleiding zorgt voor een integer en oprecht reisaanbod. Minimale bedragen lekken weg uit de lokale economie daar lokale agenten gebruikt worden die lokale kantoren hebben en ter plekke woonachtig zijn.
 
Ook DISCOVER Reizen kan en wil een bijdrage leveren aan de zorg van het milieu, in brede zin. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen DISCOVER Reizen op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van DISCOVER Reizen en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid.
 
DISCOVER Reizen streeft dan ook doelstellingen na in het kader van Productgericht Milieu Zorgsysteem die zich o.a. richten op landurige en duurzame relaties met bestemmingen/klanten/agenten, gerichte aandacht aan het continu waarborgen van de kwaliteit van het reisaanbod en voortdurend de negatieve aspecten van de reizen bestrijden.
 
Om deze doelstellingen te bereiken zal DISCOVER Reizen zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en milieuzorg zal als aandachtspunt periodiek in het overleg worden opgenomen.
 
Daarnaast zullen initiatieven van medewerkers om de negatieve effecten van de producten en diensten (intern en/of extern) van DISCOVER Reizen te verminderen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.